1 พฤศจิกายน 2562 ครั้งแรก! ฟอสซิลงาช้างอายุ 200 ปียุคไทรแอสซิก

1 พฤศจิกายน 2562 ครั้งแรก! ฟอสซิลงาช้างอายุ 200 ปียุคไทรแอสซิก

ที่มา: https://news.thaipbs.or.th/content/285726

ผศ.ดร.ประเทือง จินตสกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหิน และทรัพยากรธรณีภาคตะวันออกเฉียงเหนือเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา และดร.จรูญ ด้วงกระยอม ผู้เชี่ยวชาญซากสัตว์ดึกดำบรรพ์ ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบซากฟอสซิลสัตว์ดึกดำบรรพ์ จำนวน 5 ชิ้น หลังจากมีชาวบ้านในพื้นที่ได้พบซากฟอสซิล บริเวณคลองน้ำบ้านขาคีม หมู่ 2 ตำบลหลุมข้าว อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ช่วงต้นเดือนส.ค.ที่ผ่านมา ดร.จรูญ กล่าวว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นครั้งนี้มีทั้งสัตว์ที่มีอายุใกล้เคียงกับยุคปัจจุบัน และยุคดึกดำบรรพ์ที่กลายเป็นฟอสซิลแล้ว โดยเฉพาะฟอสซิลที่พบจำนวน 5 ชิ้น เชื่อว่าเป็นกระดูกงาช้าง ในช่วงยุคไทรแอสซิก หรือมีอายุประมาณ 200 ล้านปี กระดูกที่พบเป็นงาช้าง สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นช้างยุคไทรแอสซิก บริเวณที่พบสันนิษฐานเหตุการณ์ได้ว่ามีสิ่งมีชีวิตดึกดำบรรพ์อาศัยอยู่ในช่วงเวลานั้น ที่ผ่านมามีการพบซากสัตว์ดึกดำบรรพ์ยุคไทรแอสซิก อายุประมาณ 200 ล้านปี เช่น ฟอสซิลหอยกาบคู่น้ำจืดจำนวนมาก โดยได้เก็บไว้ภายในสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหิน จังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่ปี 2535