สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

procurement-summary-2561-v1

เอกสารแนบ